Nieuwe donorwet en orgaandonatie enquête


Nu ook landelijke aandacht voor de orgaandonatie enquête. Er is al eerder door ons bericht, dat er een Initiatiefgroep Orgaandonatie is opgezet voor de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg om de opvattingen over orgaandonatie onder zorgprofessionals in beeld te brengen en te achterhalen hoe groot de donordichtheid is bij zorgprofessionals in onze regio. En deze groep heeft ook een orgaandonatie enquête gehouden. Dit alles is ontstaan vanuit het D66-voorstel voor een nieuw orgaandonatiesysteem.

Er heeft nu namelijk ook een artikel over in Medisch Contact -  landelijk weekblad voor artsen, uitgegeven door de KNMG, federatie van beroepsverenigingen van artsen met een oplage van 47.000 stuks - gestaan waarin verwezen wordt naar deze enquête.