Reflectie op 1e half jaar 2021 Hulp bij Dementie/Ouderenzorg Westelijke Mijnstreek

Nieuwsbrief schetst beeld schetsen van de resultaten van de 1e helft 2021, specifiek voor Hulp bij Dementie (HbD) & Ouderenzorg in de Westelijke
Mijnstreek.