Triageprotocol poliklinische verwijzingen Cardiologie

Samen met de vakgroep cardiologie van Zuyderland heeft het Anders Beter Centrum (ABC) een triageprotocol ontwikkeld voor poliklinische verwijzingen van het specialisme Cardiologie.

Doelstelling van dit triageprotocol is:
  • de juiste patiënt op de juiste plek in de zorgketen te zien;
  • de toegangstijden tot poliklinische zorg cardiologie in de regio te verkorten;
  • de toegankelijkheid van kwalitatief hoogwaardige cardiologische zorg te borgen.

Vanaf heden worden niet alleen de verwijzingen naar Cardiologie ABC getrieerd, maar vindt er ook triage plaats bij cardiologieverwijzingen naar Zuyderland. Het kan zijn dat je vanuit Zuyderland het verzoek krijgt om de oorspronkelijke verwijzing naar Zuyderland Cardiologie om te buigen naar ABC Cardiologie. Het is van belang dat je te allen tijde bij een omgebogen verwijzing vermeldt dat triage reeds in het ABC dan wel binnen Zuyderland heeft plaatsgevonden.

Als dat bekend is, zal de verwijzing altijd geaccepteerd worden.


Bekijk het triageprotocol >>>


Vragen?

Als je vragen hebt of niet tevreden bent, kun je contact opnemen met lijnlozezorg@mcc-omnes.nl
 

Werkafspraken

Het protocol is ook terug te vinden in de Werkafspraken app en op de MCC Omnes (login vereist*). Kies: Werkafspraken > Anders Beter Centrum of Cardiologie > 

 
*Nog geen (gratis) account? Stuur een e-mail. Vermeld je naam, functie, praktijk/organisatie en het zakelijk e-mailadres waaraan het account moet worden gekoppeld.