MCC Omnes 2022: het jaar rond

Binnen de huidige ontwikkelingen bleef MCC Omnes ook in 2022 voor de regio Westelijke Mijnstreek een belangrijke schakel tussen samenwerkende zorgprofessionals.
MCC Omnes conformeert zich aan de lange termijndoelen die zij met haar partners binnen de coalitie van het zogenaamde Pact van Terworm heeft opgesteld.

 

Kernwaarden en basisprincipes

Alle werkzaamheden van MCC Omnes komen voort uit een aantal kernwaarden en basisprincipes die alle medewerkers van of namens MCC Omnes als basis hanteren:
 • Komt het de patiënt ten goede?
 • Zinnige zorg is ook doelmatige zorg. Betrouwbaar, transparant, consequent.
 • Intermediaire rol, wij zijn geen 'partij'.
 • Oog voor de 'happy professional'.
  

Wat maakt ons uniek in de regio?

 • Een klein, initiërend en faciliterend team met impact.
 • Sterk in inhoudelijk verbinden van huisarts, specialist en apotheker.
 • Onderhouden van een fijnmazig en persoonsgericht netwerk.
 • Laagdrempelige toegankelijkheid.
 

Waarvoor moet je bij MCC zijn?

 • Kennis van de samenhang van initiatieven in cure, care en sociaal domein.
 • Wij weten waar de verspilling in de medische keten zit.
 • Digitale communicatietools tussen zorgprofessionals op maat.
 • Ervaren in gezamenlijk nascholen van professionals.
 • Gedetailleerde spiegeldata voor intervisie tussen professionals.
 • Waardevolle 'lijnloze' thema’s en zogenaamde 'hoofdpijndossiers' pakken wij op.
 • Het succesvol implementeren van projecten en innovaties.

Dit jaarverslag laat zien hoe we hier invulling aan hebben gegeven in 2022.
 

Markerend voor 2022


Markerend voor het jaar 2022 was:
 
 • Het oppakken van de draad nadat 'alles anders werd' door de Corona epidemie.
 • Doorontwikkeling identiteit themacoalitie Farmacie.
 • Uitbreiding PlusPraktijken in de regio van 9 naar 27 praktijken.
 • Deelname regietafel over de verdergaande lateralisatie van de ziekenhuiszorg.
 • Eerste artikel promovendus e-meedenkconsulten in samenwerking met CZ, Zuyderland en de vakgroep huisartsgeneeskunde van het MUMC.
 • ZuydWester|Nieuws, een digitale nieuwsbrief voor de samenwerkende professionals in samenwerking met HaCoWest, Meditta WM, Zuyderland en andere partners in de regio.
 • Start transmurale intervisiegroepen huisartsen en specialisten Westelijke Mijnstreek.
 • Geslaagde pilot introductie POCT testen met koppeling naar het geïntegreerde labuitslagendossier (Cyberlab).
 • Start triagering van verwezen diabetespatiënten via diabetesexpertiseteam.
 • Project Veerkrachtig Samen Beslissen komt op stoom.
 • Start Hart Vaat Preventie Centrum in MMC Echt.