MCC Omnes als coördinerend centrum: eerstelijnsdiagnostiek op aanvraag van huisartsen


MCC Omnes is in 2007 opgericht om de eerstelijnsdiagnostiek binnen de regio optimaal te organiseren voor de aanvragende huisartsen met gebruikmaking van prefered suppliers Zuyderland laboratoria en Meditta logistiek. Dit heeft geleid tot een korte keten van diagnostiek met hoge tevredenheid van de gebruikers en optimale kwaliteit van de dienstverlening en aandacht voor het doelmatig gebruik van diagnostiek.


We zijn dan ook blijvend trots op:
  • Ons fijnmazig priknetwerk binnen de huisartspraktijken.
  • Onze positie waarbij vrijwel alle huisartspraktijken in de regio via MCC Omnes diagnostiek aanvragen.
  • De goede samenwerking met Zuyderland laboratoria en het integrale uitslagendossier.
  • Ons koploperschap daar waar het gaat om de ontwikkeling en facilitering van DTO’s, en het genereren van spiegelinformatie en zogenaamde regiobrieven die een praktijkspiegel zijn voor de aanvragende huisartsen.

De aanpak 'zinnig en zuinig met diagnostiek' is een regulier speerpunt van MCC Omnes. We voeren evaluaties uit van onze interventies die met regelmaat, in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van MUMC uitmonden in een publicatie.
 
Opmerkelijk
  • Pilot POCT apparatuur aansluiten op integraal dossier labuitslagen.
  • Introductie Cryo pro als vervanging van stikstof in de huisartspraktijk.