Anders Beter Centrum: verzameling van anderhalvelijnsinterventies


Het 'Anders Beter Centrum' zoals de verzameling van anderhalvelijnsinterventies wordt genoemd, voorziet in diensten voor de huisarts om zoveel mogelijk diagnostiek en behandelingen in de eerste lijn te laten plaatsvinden zonder in te boeten op kwaliteit.

MCC Omnes is de inkoper van interventies die hier worden ondergebracht. Inmiddels vindt er nauwe samenwerking en afstemming plaats met ontwikkelingen in regio OZL vanuit een programmalijn anderhalvelijnszorg.

In 2022 is het Hart Vaat Preventie Centrum geïmplementeerd in het Anders Beter Centrum.

Uit onderstaande tabel blijkt het stijgend gebruik van de aangeboden interventies binnen het Anders Beter Centrum.


 


Meer informatie
  • Naar de website
  • Lees het eerste artikel (General Practitioner Use of e-Consultation to Consult Hospital Specialists: Interview Study to Obtain Physician’s Perceptions About Digital Interprofessional Communication - Journal of Medical Internet Research | Auteurs: Ken Peeters, Esther Giroldi, Lotte Veldhuizen, Kahin Abdelaziz, Dennis Muris, Jochen Cals).