Project PlusPraktijken


Onder de Preventiecoalitie, geregisseerd door zorgverzekeraar CZ en de gemeente Sittard-Geleen, ressorteerde het project 'PlusPraktijken' waarvan MCC Omnes in de regio WM de initiator was en de projectleiding uitvoerde.

PlusPraktijken zijn huisartspraktijken die werken aan de toekomstbestendigheid van de huisartspraktijk. Zij ontwikkelen daarbij een werkwijze waarbij het samenwerken met partners in de wijk van belang is, het versterken van de kracht van de patiënt, het doelmatig werken met een praktijk die organisatorisch in balans is. Negen huisartspraktijken in de regio zijn het avontuur aangegaan sinds april 2019. Na een positieve evaluatie sloten nog eens 18 praktijken aan.

Er is een 'digitale glossy' uitgebracht die duidelijk maakt waar de PlusPraktijken voor staan. Er staan verhelderende links in naar filmpjes waar huisartsen en praktijkondersteuners duidelijk maken waar PlusPraktijken voor staan.