Netwerkregie: Farmacie

 

De themacoalitie (TC) Farmacie is een besluitvormend orgaan dat in de regio’s WM en OZL de sturing en integratie verzorgt rondom farmacie gerelateerde onderwerpen. Verbonden aan de themacoalitie zijn o.a. vertegenwoordigers van huisartsen, medisch specialisten, (ziekenhuis)apotheken, zorgverzekeraars en Burgerkracht. Hun opdracht: een veilige en doelmatige farmaceutische zorg.

Stroomlijnen veilige overdracht van medicatiegegevens, minimaliseren medicatiefouten, doelmatig voorschrijven en kostenbesparing en polyfarmacie. Het is slechts een greep uit de onderwerpen waar de TC Farmacie zich mee bezig houdt. Aan deze thema’s wordt gewerkt d.m.v. de samenwerkingsstructuren / projecten: het MIJN.streek formularium, veilige overdracht van medicatie gegevens in de keten, het Landelijk Schakel Punt en regionaal ondersteunde Farmaco Therapeutische Toetsoverleggen (FTO’s).

 


 

Opmerkelijk
  • Concreet is een start gemaakt met de ontwikkeling van twee FTO pakketten. Te weten FTO longmedicatie en FTO PerfectSamen spel.
  • Vanuit het project Medicatieoverdracht & LSP is de samenwerking met het landelijke programma Medicatieoverdracht vormgegeven d.m.v. deelname aan het MedicatieMaandag overleg.
  • De formulariumcommissie MIJN.streek formularium heeft een nieuwe rol op zich genomen om structureel de achterban te informeren over geneesmiddeltekorten.
 
Meer informatie