Online ontwikkelingen: Ochtendspits


De digitale nascholingstool Ochtendspits kent steeds meer gebruikers. Relevante kennisvragen over zinnig diagnostiekgebruik, kennis van standaarden, werkafspraken en actualiteiten wordt in een quizvorm twee keer per week op een laagdrempelige wijze aangeboden en getoetst.

Doel is te bereiken dat aangeboden kennis beter wordt onthouden en waar nodig te signaleren op welke onderwerpen specifieke nascholing nodig is.

Maandelijks verschijnt er in ZuydWester|Nieuws, de digitale nieuwsbrief van HACo West, MCC Omnes en Meditta WM een artikel waarop teruggeblikt wordt op de vragen en scores van de voorgaande maand. Het is een populair artikel dat ook weer nieuwe deelnemers aantrekt.