Online ontwikkelingen: ZuydWester|Nieuws


ZuydWester|Nieuws, een digitale nieuwsbrief voor de samenwerkende professionals in samenwerking met HACo West, Meditta WM, Zuyderland en andere partners in de regio. Verscheen voor het eerst op 12 mei 2022. 
Reductie e-mailverkeer huisartsen
Aanleiding was de omvangrijke berichtenstroom aan de huisartsen. Door alle berichten met actualiteiten en informatie over scholing samen te brengen in een twee keer per maand verschijnende digitale nieuwsbrief, wordt geprobeerd deze te minimaliseren en te kanaliseren. 
Noemenswaardig is de rubriek Belangrijkste Nieuws & Agenda, waardoor de lezer in één oogopslag ziet wat hij of zij ‘moet’ lezen, mocht er geen tijd zijn voor de hele nieuwsbrief, en dan toch ‘bijgepraat’ te zijn. 

De ervaringen en statistieken leren dat de nieuwsbrief zijn doel bereikt: e-mailstroom is gereduceerd tot het hoogstnodige; de rubriek ‘Belangrijkste Nieuws en Agenda’ is het meestgelezen.

Andere kanalen waarlangs MCC Omnes communiceert, zijn de eigen website en LinkedIn.