Samenwerkingen: MCC Omnes als dataduider en bruggenbouwer
 

MCC Omnes werkt op verschillende manieren samen met zorgverleners en andere partners in en buiten de regio. Enkele voorbeelden:
 

Intensieve samenwerking vakgroep Huisartsgeneeskunde
De nauwe samenwerking tussen de vakgroep Huisartsgeneeskunde en MCC Omnes resulteert regelmatig in een publicatie. In 2022 leidde dit tot een viertal publicaties in vaktijdschriften:    
Data genereren en samensmeden tot informatie vanuit diverse bronnen
MCC Omnes heeft binnen haar gelederen een data analist die bedreven is in het koppelen van data uit diverse bronnen. Hierdoor kan MCC Omnes de effecten van haar initiatieven vanuit transmuraal perspectief evalueren.

Daarnaast werkt hij aan de evaluatie van de PlusPraktijken en de opzet van een dashboard voor PlusPraktijken in de WM. Het dashboard zal in 2023 in gebruik worden genomen door de PlusPraktijken.
 
Opleiden en nascholen
Een belangrijke aanpak om nieuwe verbeterinitiatieven te implementeren in het veld is het verzorgen van nascholingen. MCC Omnes organiseert nascholingen bij voorkeur in samenwerking met andere partners. Zo proberen we de opleidingsdruk voor professionals niet nodeloos op te voeren en maken we optimaal gebruik van eenieders expertise.
 
Samenwerking met WDH en WDA
De Stichting WDH Westelijke Mijnstreek biedt kwalitatief goede nascholingen, afgestemd op de praktijk. MCC Omnes draagt in het jaarlijks opleidingsprogramma van de WDH twee nascholingsonderwerpen aan. De door MCC Omnes aangedragen onderwerpen spitsen zich toe op doelmatige diagnostiek en / of optimaal verwijzen.